Типи взаємовідносин та особливості комунікації між людьми

Типы взаимоотношений и особенности коммуникации между людьми

Які бувають? Типи взаємовідносин різняться залежно від середовища, у якому відбувається спілкування. Сімейні, побутові, близькі чи робітники – існують різні класифікації. Вони формуються між подружжям та колегами, родичами або абсолютно незнайомими людьми.

На чому ґрунтуються? Взаємини будуються на основі спільних інтересів та справ, припускають розуміння, повагу, довіру, готовність йти на компроміси. Спілкуючись, люди можуть навчатися нового, зростати в інтелектуальному та духовному плані.

Особливості робочих взаємин між людьми

Робочий колектив – це соціальне середовище, у якому взаємодіє організована група працівників.

Робочий колектив – це соціальне середовище, у якому взаємодіє організована група працівників, сформована реалізації комплексу виробничих завдань. Всі вони мають різні здібності, особисті якості, виховання, світогляд та цілі, але від злагодженості їхньої співпраці залежить успіх підприємства.

Відносини між колегами можуть бути різними. Розглянемо основні типи соціальних взаємин:

Рівні (дружні) відносини

Вони ґрунтуються на близькому спілкуванні колег, коли можна похвалити один одного або зробити зауваження. Дружня модель взаємодії неефективна керівника і підлеглого, оскільки у разі рядовий співробітник перебувають у привілейованому становищі і може викликати у товаришів по службі роздратування, заздрість, що у своє чергу призведе до конфлікту у колективі.

Відносини старшого та молодшого колег (з позиції старшого)

Такі відносини можуть будуватися за двома схемами

«наставник – учень» (обидва є колегами, але старший ділиться професійним досвідом з молодим, надає підтримку) та «керівник – підлеглий» (начальник здійснює контроль за діяльністю співробітника, може покарати чи заохотити).

Відносини молодшого та старшого колег (з позиції молодшого)

Подібні взаємини бувають двох видів: «учень – наставник» (більш досвідчений фахівець ділиться знаннями та вміннями з менш досвідченим) та «підлеглий – керівник» (молодший співробітник виконує поставлені завдання під безпосереднім контролем начальника).

Особенности рабочих взаимоотношений между людьми

Основні типи взаємовідносин людей трудових колективах це: «керівник – підлеглий» і «колега – колега». У свою чергу, їх можна класифікувати за конкретними особливостями міжособистісної взаємодії.

Начальник може поводитися з працівниками підприємства в такий спосіб:

 • Насамперед дбає про збереження своєї посади, не бере безпосередньої участі у робочому процесі, не турбується про психологічну згуртованість колективу. Функціональні обов'язки перекладає своїх заступників і начальників відділів, які звітують проти нього за підсумками виконаних завдань.

 • Намагається створити у трудовому колективі дружню, позбавлену офіційності атмосферу. Внаслідок неформального спілкування та відсутності твердої позиції знижується ефективність роботи співробітників.

 • Ставить перед колективом дуже складні цілі, для досягнення яких потрібно багато сил та часу. Кожен фахівець зосереджений лише на роботі, для спілкування немає вільної хвилини.

 • Приділяє увагу особистим інтересам своїх співробітників, але тільки тією мірою, якою дотримується трудовий розпорядок і не порушується робочий процес.

 • Формує команду сильних професіоналів задля досягнення загальних виробничих цілей, мотивує членів колективу на згуртування та зміцнення зв'язків. Такий тип взаємин – приклад ідеальної моделі «керівник – підлеглий».

Дуже важливим елементом корпоративної культури є спілкування між колегами. Розглянемо його основні типи:

 • Дружнє спілкування. Має на увазі взаємну підтримку та допомогу, а також обґрунтовану відкриту конкуренцію з метою кар'єрного зростання та отримання фінансової вигоди.

 • Дистанція. Усі співробітники зайняті своїми посадовими обов'язками, спілкуються формально, у межах службових повноважень.

 • Суперництво. Члени колективу за допомогою нечесних та негідних способів намагаються реалізувати особисті амбіції, щоб отримати зиск лише для себе.

 • Негативне, із відкритими конфліктами. Це найдеструктивніший з усіх типів взаємин у групі.

Особенности рабочих взаимоотношений между людьми

Якщо ви прийшли до нового колективу, спочатку вивчіть всі приховані проблеми та визначте, які типи взаємин характерні для співробітників та керівника. Виявіть обережність, не поспішайте одразу ж довіряти колегам, обмірковуйте та дозуйте інформацію про себе. Необачна відкритість і зближення можуть зіграти проти вас.

Типи близьких взаємин між людьми

Приятельські

Після стадії знайомства для людей виникають приятельські відносини. У соціумі подібні тривалі чи короткочасні контакти виникають у кола осіб. Але для зміцнення взаємозв'язку необхідне виконання певних умов:

 • загальне коло знайомих;

 • виникнення взаємного інтересу;

 • участь у спільній діяльності: роботі, навчанні, відпочинку, дозвіллі, побуті.

Найчастіше приятельські відносини встановлюються для людей приблизно одного віку, у своїй важливого значення мають статева приналежність, рівень освіти, коло інтересів, соціальний статус.

Приятелі – це люди, з якими цікаво поговорити чи спільно провести час. Вони не просто знайомі, їх поєднують спільні інтереси чи спільна справа.

Дружні

Типи взаємин у суспільстві залежить від умов, у яких відбувається спілкування. Часто за тривалої спільної діяльності люди зближуються, приятельські зв'язку трансформуються в дружні.

Якщо приятелі проводять разом багато часу, їм вдається краще дізнатися один про одного, вона зростає, з'являється довіра. Люди починають відчувати прихильність і потребу у постійному контакті, а відносини зміцнюються та стають дружніми.

Типы близких взаимоотношений между людьми

Зближення найчастіше відбувається за таких обставин:

 • проблемна ситуація на роботі;

 • складності у особистому житті.

Дружні відносини вибіркові, вони можуть виникнути за відсутності взаємної довіри, поваги, симпатії. Справжня дружба – це спільність інтересів, духовна близькість, порозуміння та підтримка.

Вузами міцної дружби зазвичай пов'язані дві або три особи, близькі за віком.

Товариські

Ще один тип взаємовідносин для людей – товариські. Вони відрізняються від дружби тим, що в основі лежить заняття спільною діяльністю, досягнення спільної мети та надання допомоги один одному, а не особисті інтереси та бажання.

Основні ознаки товариських відносин:

 • співробітництво у досягненні мети;

 • надання взаємної допомоги;

 • сприяння.

Товариський зв'язок може виникнути у будь-якій групі людей: однодумців, студентів, працівників одного підприємства. Також не виключається перехід відносин на новий рівень – до приятельських чи дружніх.

Родинні

Люди, пов'язані близьким чи далеким спорідненістю, зазвичай, перебувають у родинних відносинах. На кількісний склад цієї соціальної групи впливають:

 • культура та сімейні традиції;

 • близьке чи далеке проживання кожного індивіда друг від друга.

Типи взаємин у ній можуть бути різними: товариськими, дружніми, приятельськими. Люди не обирають родичів на власний розсуд.

Відносини між батьками та дітьми є спорідненими.

Відносини між батьками та дітьми теж є спорідненими. Від того, як вони складаються, залежить майбутня міжособистісна взаємодія дитини на соціумі. Якщо людина ще в дитинстві не навчиться цінувати родинні зв'язки, то в зрілому віці вона не зможе достатньо дорожити навіть близькими людьми. На що ще варто наголосити в найближчому майбутньому, розповість Індивідуальний план розвитку.

Фундамент конструктивної взаємодії закладається у ранньому віці. Щоб син чи дочка брали участь у житті своїх постарілих батьків, необхідно оточити дітей душевним теплом та увагою, коли вони маленькі. Брат і сестра добре ладнатимуть один з одним, якщо в батьківській сім'ї їх навчать поступатися, шукати компроміс. Регулярне та тісне спілкування зміцнює дружбу між родичами. Наскільки людина взагалі схильна до дружніх стосунків і яке місце вони посідають у його житті, розповість його Натальная карта.

Типи любовних взаємин

Американський психолог Роберт Стернберг створив трикомпонентну теорію кохання, у якій виділено три складові:

 • Близькість – глибоке почуття прихильності та емоційного єднання.

 • Пристрасть – романтичний та фізичний потяг, сильна закоханість.

 • Зобов'язання – готовність розвивати та зміцнювати відносини, спільні плани.

Відповідно до теорії Роберта Стернберга взаємодія цих трьох елементів створює сім різних типів взаємин між закоханими людьми:

Симпатія/Дружба

У багатьох з нас є людина, з якою можна поділитися не лише приємними, а й негативними переживаннями, потаємними таємницями.

Безперечно, ми його любимо. Але це почуття не пов'язане з фізичним потягом, воно схоже на вияв симпатії та дружби.

Закоханість (захопленість)

Сильна захопленість домінує над іншими почуттями, але вона недовговічна без близькості та зобов'язань.

Закохана людина відчуває підвищений сексуальний потяг до об'єкта свого обожнювання, тому часто не замислюється про особистісну сумісність та тривалість стосунків. Однак сумісність дуже важлива і пролити світло зараз допоможе Синастрія.

Порожнє кохання

Це почуття, яке ми можемо відчувати до членів сім'ї та родичів.

Буває складно уявити своє життя без близької людини, але при цьому немає бажання фізичної близькості. Порожнє кохання передбачає обміну подробицями особистого життя. Деякі шлюби ґрунтуються саме на такому типі взаємин.

Романтичне кохання

Людина, яка пізнала романтичну любов, переживає сильні емоції і відчуває «метеликів у животі», але без зобов'язань потяг не може існувати довго.

Злиття нестримної пристрасті та емоційної близькості створює ілюзію справжнього кохання, але без готовності розвивати та зміцнювати відносини почуття швидко згасають, не переростаючи у щось більше.

Типы любовных взаимоотношений

Дружнє кохання

Нерідко шлюб чи романтичні стосунки з часом трансформуються у дружню любов.

Близькість і зобов'язання надійніші за романтичне кохання, тому такий тип взаємовідносин між людьми не є негативним. Але щоб зберегти почуття прихильності та єднання, постарайтеся зберегти іскру пристрасті.

Коли люди зрілого віку вже не відчувають фізичного потягу, вони часто шукають саме дружнє кохання.

Фатальне кохання

Несподівано відбувається зустріч із людиною, яка здається ідеалом вашої мрії. Виникає «хімія кохання» та взаємне тяжіння, яке важко контролювати. Закохані почуваються половинками одного цілого.

З'являється бажання провести з цією людиною все життя. До такого висновку ви приходите, ґрунтуючись на отриманій поверховій інформації: що подобається вашому обранцю, які у нього захоплення, де воліє відпочивати тощо. Але правда полягає в тому, що насправді ви не маєте повного уявлення про об'єкт своєї пристрасті.

Неможливо скласти об'єктивне уявлення про когось без довірчої близькості, емоційної єдності та обміну особистими історіями з життя.

Досконала любов

Люди прагнуть пізнати досконале кохання.

Люди прагнуть пізнати досконале кохання. Цей тип людських взаємин народжується лише за умови поєднання всіх трьох компонентів: близькості, пристрасті та зобов'язань. Ідеально, коли обидва партнери задоволені фізичною близькістю, між ними є духовний зв'язок та взаєморозуміння, вони будують плани на спільне майбутнє.

Типи сімейних взаємин

Розглянемо типи взаємин у сім'ї:

 1. Традиційний тип відносин між чоловіком і жінкою, які перебувають у шлюбі, вважається найоптимальнішим. Такий союз відрізняється стабільністю, в ньому присутні взаємна любов і турбота, взаємна повага та підтримка. У разі виникнення розбіжностей подружжя швидко знаходить компроміс.

 2. Батьківсько-дитячі відносини у парі складаються, якщо між чоловіком та дружиною значна різниця у віці. Партнер у статусі «дорослого» перебирає основну частину обов'язків – від фінансового забезпечення до вирішення всіх побутових питань. Подібні взаємини можуть бути довгостроковими, тільки якщо тільки чоловік у статусі дитини не почне протестувати проти зайвого контролю з боку домінуючого партнера.

 3. Тиранічний тип взаємовідносин грунтується на незаперечному авторитеті однієї з сімейної пари. Тиран ставить у пріоритет особисті інтереси та вирішує всі питання з позиції влади та сили, не враховуючи думки іншого партнера. Такий зв'язок залежить від багатьох факторів і здатний нормально існувати тільки на етапі закоханості.

 4. У сім'ях, де один із подружжя має залежність від алкоголю, наркотиків чи азартних ігор, часто ігноруються потреби та бажання іншого. Залежна людина акцентує увагу собі. Подібні стосунки зазвичай тривають доти, доки у незалежного партнера не вичерпається запас терпіння.

 5. Роз'єднані сім'ї з боку виглядають благополучними. Чоловік та дружина не обмежують один одного в особистій свободі, навіть можуть жити окремо. Такі відносини найчастіше характерні для «цивільного шлюбу» і здатні існувати тривалий час, але в них відсутні справжні сімейні традиції та цінності.

 6. Дружній тип взаємовідносин між подружжям, незважаючи на перспективні можливості, не можна назвати ефективним. У такому союзі є спільність інтересів, взаємна повага і розуміння, але немає фізичного потягу, необхідного для створення міцної сім'ї. Якщо в житті одного з партнерів з'явиться людина, до якої він відчує сильні емоції та пристрасть, тоді шлюб зруйнується.

 7. Феєричні відносини виникають між темпераментними особистостями із підвищеною емоційністю. Подружжя постійно змагається, не погоджується на взаємні поступки, сперечаються дуже затято, потім настає бурхливе примирення, відносний спокій триває до наступних розбіжностей. Чоловік та дружина взаємно підживлюються емоціями один одного, тому шлюб може проіснувати досить довго. Залишається лише поспівчувати іншим членам сім'ї та сусідам, оскільки сварки такої пари спалахують як феєрверк.

Типы семейных взаимоотношений

Соціальна психологія – це розділ, який вивчає особливості поведінки та спілкування індивіда у суспільстві чи групі, його сприйняття інших людей, вплив членів колективу друг на друга, і навіть основні типи взаємовідносин. Більшість свого життя людина проводить у взаємодії із соціумом.

У сім'ї, в освітній установі, на роботі та навіть просто на вулиці ми спілкуємося з іншими людьми. Щоб підвищити якість соціальних зв'язків, необхідно навчитися розуміти себе та інших, розвиватись інтелектуально та духовно.

Захарченко Наталія
HealthDay.in.ua